Regulamin Skate Park
Dodane przez Bosir dnia 14 grudzień 2008 18:10

 1. Skatepark jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR.
 2. Każdy korzystający z urządzeń na terenie skateparku jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Skatepark ma charakter ogólnodostępny (czynny od godz. 8.00 do 22.00) i jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacji i sportu.
 4. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby jeżdżące na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.
 5. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich.
 6. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana i nadgarstki jest zabroniona.
 7. Na każdym z elementów mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby.
 8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie zjazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Na terenie skateparku nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci. Skatepark służy także innym.
 10. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 11. Na terenie skateparku zabrania się:
  a) spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
  b. wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c) wprowadzania zwierząt,
 12. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 13. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie skateparku musi się odbywać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 14. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego na terenie skateparku z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu skateparku.
 16. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie skateparku należy poinformować: BOSiR – tel. (32) 324-25-29, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel. 986.
Pobierz regulamin w formacie .pdf