Portal Społeczno¶ci Internetowej Miasta Bieruń
Ferie 2020
Plan imprez - I kwartał 2020
Wirtualna wycieczka
ALERTY SMOGOWE - Jakość powietrza
B O S i R

O B I E K T Y

Adrenalina

Hala Sportowa G-1

Hala Sportowa G-2

Pływalnia przy SP1

Pływalnia przy SP3

Bulodrom

Boiska przy SP1

Boiska G-1

Stadion KS „PIAST”

Stadion KS „UNIA”

Strzelnica

Skatepark

Zbiornik "łysina"

Place zabaw

Zamówienia publiczne 
Ogłoszenia 
RODO 
Zarządzenia 
Zobacz także !
Amatorska Liga Piłki Nożnej
UKS GOL Bieruń
Towarzystwo Turystyki Aktywnej
KS "PIAST" Bieruń Nowy
KS "UNIA" Bieruń Stary
Liga tenisa ziemnego
Koło PZW nr 2 Bieruń
Szkoła Podstawowa nr 3
Na stronie

Gości Online: 17
Najnowsze informacje !
BOSiR Bieruń - Informacja!
Projekt obywatelski "Zimowe uciechy na górce”
Turniej Siatkówki Plażowej!
Pływalnie OTWARTE!
Kąpielisko „Łysina” - stwierdzono przydatność wody do kąpieli!
BIERUŃSKIE HALE I KORT DO SQUASHA!

Regulamin boiska SP-1 Dodane przez: Bosir, odsłon: 21976
 1. Boiska są obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR.
 2. Każdy korzystający z boisk jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.
 5. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Bierunia.
 6. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 7. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu w ramach godzin ogólnodostępnych. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 9. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 10. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub które są pod działaniem środków odurzających.
 11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
  a. używania strojów sportowych i odpowiedniego obuwia sportowego na płaskiej podeszwie lub „szutrówek” - małe koreczki gumowe,
  b. utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
  c. podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie.
 12. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia sportowego z kołkami wkręcanymi, obuwia typu „lanki”, „kolce” lub obuwia posiadającego ostre krawędzie.
 13. Na obiekcie zabrania się:
  a. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  b. spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
  c. korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  d. wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  e. wprowadzania zwierząt,
  f. rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie.
 14. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 15. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.
 16. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego na terenie obiektu z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.
 18. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 19. W sprawach skarg, wniosków i rezerwacji obiektu należy zwracać się do kierownika pływalni - tel. 032/216-48-70.
 20. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu boiska.
 21. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: BOSiR – tel. (32) 324-25-29, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel. 986.
Pobierz regulamin pdf
Polub nas na FB!
Kalendarz
<< Styczeń 2020 >>
P W S C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarzeń.

Relacje z imprez
Zobacz tutaj!
Archiwum
Finał XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Sezon halowy 2017 rozpoczety!
XXII Mistrzostwa Świata Masters w Lekkiej Atletyce
III Maraton Fitness
Koniec sezonu startowego chodziarzy
Podczas wakacji chodziarze zaznaczyli swoją aktywność!
Pożegnanie Lata 2016
Znakomite wyniki naszych "Chodziarzy"
BOSiR 2008-2018 | Platforma CMS: EF & PF | 34,071,247 wizyt na stronie BOSiR.
Home . Kontakt . Go Up