Portal Społeczno¶ci Internetowej Miasta Bieruń
Ferie 2020
Plan imprez - I kwartał 2020
Wirtualna wycieczka
ALERTY SMOGOWE - Jakość powietrza
B O S i R

O B I E K T Y

Adrenalina

Hala Sportowa G-1

Hala Sportowa G-2

Pływalnia przy SP1

Pływalnia przy SP3

Bulodrom

Boiska przy SP1

Boiska G-1

Stadion KS „PIAST”

Stadion KS „UNIA”

Strzelnica

Skatepark

Zbiornik "łysina"

Place zabaw

Zamówienia publiczne 
Ogłoszenia 
RODO 
Zarządzenia 
Zobacz także !
Amatorska Liga Piłki Nożnej
UKS GOL Bieruń
Towarzystwo Turystyki Aktywnej
KS "PIAST" Bieruń Nowy
KS "UNIA" Bieruń Stary
Liga tenisa ziemnego
Koło PZW nr 2 Bieruń
Szkoła Podstawowa nr 3
Na stronie

Gości Online: 17
Najnowsze informacje !
BOSiR Bieruń - Informacja!
Projekt obywatelski "Zimowe uciechy na górce”
Turniej Siatkówki Plażowej!
Pływalnie OTWARTE!
Kąpielisko „Łysina” - stwierdzono przydatność wody do kąpieli!
BIERUŃSKIE HALE I KORT DO SQUASHA!

Regulamin - KS UNIA Dodane przez: Bosir, odsłon: 19356
 1. Stadion jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR.
 2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.
 3. W przypadku organizowania imprez sportowych BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.
 4. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:
  a. zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
  b. podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
  c. utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu,
  d. korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 6. Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
 7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody BOSiR.
 8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej organizator.
 9. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 10. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą pracownika obsługi stadionu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo.
 11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej.
 12. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 13. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 14. Na terenie obiektu zabrania się:
  a. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  b. spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
  c. korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  d. wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  e. niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
  f. wprowadzania zwierząt,
  g. rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
  h. wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie,
  i. rozniecania ognisk.
 15. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.
 16. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 17. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie nie prowadzi się depozytu.
 18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu.
 20. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektu należy poinformować: BOSiR – tel. (32) 324-25-29, Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel. 986.

Pobierz regulamin w formacie .pdf

Polub nas na FB!
Kalendarz
<< Listopad 2019 >>
P W S C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Brak wydarzeń.

Relacje z imprez
Zobacz tutaj!
Archiwum
Finał XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Sezon halowy 2017 rozpoczety!
XXII Mistrzostwa Świata Masters w Lekkiej Atletyce
III Maraton Fitness
Koniec sezonu startowego chodziarzy
Podczas wakacji chodziarze zaznaczyli swoją aktywność!
Pożegnanie Lata 2016
Znakomite wyniki naszych "Chodziarzy"
BOSiR 2008-2018 | Platforma CMS: EF & PF | 34,071,812 wizyt na stronie BOSiR.
Home . Kontakt . Go Up