Jakość wody

Jakość wody - Pływalnia ul. Węglowa 11


Informujemy, że próbki wody pobrane w dniu 8.01.2024 r. na Pływalni BOSiR ul. Węglowa 11 spełniają normy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.Nr 208, poz. 1240, z późniejszymi zmianami).

do góry