Strona główna/Obiekty/Pływalnia ul. Węglowa 11

Pływalnia ul. Węglowa 11

naszA PŁYWALNIA JEST OTWARTA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy ogólne zasady korzystania z Pływalni:
  • maks. ilość osób w saunach: 2 osoby,
  • wszelki sprzęt pływacki typu deski, pływaczki, makarony itp. nie będzie udostępniany.
Klienci zobowiązani są do:
  • dezynfekcji rąk po wejściu na teren pływalni,
  • utrzymania bezpiecznej odległości (2 metrów) od pozostałych klientów  i pracowników obiektu,
  • noszenia maseczki na obiekcie do momentu wejścia do szatni,
  • skorzystania z prysznica po wyjściu z szatni, a przed wejściem do wody oraz każdorazowo po wyjściu z sauny.
Klienci, którzy będą naruszać zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Pływalnia ul. Węglowa 11

Pływalnia ul. Węglowa 11

do góry